ใครเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินจาก กบข. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

1003

ใครเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินจาก กบข. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต 

ใครเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินจาก กบข. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
ใครเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินจาก กบข. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

เงิน กบข. เป็นสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก จึงไม่มีเอกสารที่ให้แสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้า ซึ่ง กบข. จะจ่ายเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบจากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนของเงินทั้ง 2 ส่วน ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539) ได้แก่ ทายาทโดยธรรม ประกอบด้วย คู่สมรสจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และ ญาติ ซึ่งการแบ่งสัดส่วนเงินที่จะได้รับจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สมาชิกสามารถระบุผู้รับเงินจาก กบข.
สมาชิกสามารถระบุผู้รับเงินจาก กบข.

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถระบุผู้รับเงินจาก กบข. ได้ โดยทำเป็นพินัยกรรม หากภายหลังสมาชิกเกิดเสียชีวิต ทายาทที่ระบุไว้ตามพินัยกรรต้องไปร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม และนำเอกสารที่ได้จากศาลไปติดต่อขอการรับเงินคืนกับหน่วยงานต้นสังกัด

ส่วนเงินชดเชยและเงินประเดิม ทายาทจะไม่ได้รับไปด้วย เพราะเงิน 2 ส่วนนี้จ่ายให้กับสมาชิกที่รับบำนาญเท่านั้น
หากสมาชิกประสงค์จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของทายาทหรือผู้จัดการมรดก สามารถปรึกษา กบข. ได้ที่ Contact Center โทร. 1179

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ ใครเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินจาก กบข. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จากเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ค่ะ