ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัคร สอบบรรจุเป็น ข้าราชการครู

2627
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็น ข้าราชการครู

หลักฐานที่ใช้ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ประกอบด้วย
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

สามารถพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School (ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ มาตรฐานวิชาชีพก่อน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20268/

👉👉👉 ระบบ ksp e-Service https://selfservice.ksp.or.th/

👉👉👉 ระบบ KSP School http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

👉👉👉 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ที่ http://www.ksp.or.th/service/license_search.php

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัคร สอบบรรจุเป็น ข้าราชการครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัคร สอบบรรจุเป็น ข้าราชการครู

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัคร สอบบรรจุเป็น ข้าราชการครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัคร สอบบรรจุเป็น ข้าราชการครู

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา