วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้ไฟล์ตัวอย่าง แผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 แก้ไขได้ โดย รร.บ้านหนองบัว

ไฟล์ตัวอย่าง แผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 แก้ไขได้ โดย รร.บ้านหนองบัว

Advertisement

ไฟล์ตัวอย่าง แผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 แก้ไขได้ โดย รร.บ้านหนองบัว

เรื่อง ให้ใช้แผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

แผนเปิดรียน Onsite ภาคเรียนที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) แนบท้ายประกาศเล่มนี้ โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๗ รับนโยบายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่าน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๙ จัดทำขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไปว่า โรงเรียนบ้านหนองบัวมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรว
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเป็นไปตามนโยบายต้นสังกัดทุกประการ

โรงเรียนบ้านหนองบัวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Ccvid-19) เล่มนี้จะช่วยอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะทำงาน ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทำจนสำเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

 

ไฟล์ตัวอย่าง แผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 แก้ไขได้ โดย รร.บ้านหนองบัว

Advertisement

ไฟล์ตัวอย่าง แผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 แก้ไขได้ โดย รร.บ้านหนองบัว

สวัสดีครับ โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขออนุเคราะห์เพจครูอัพเดทดอทคอมเผยแพร่ “แผนการเปิดเรียน” Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นวิทยาทานให้โรงเรียนต่างๆนำไปปรับใช้ในแต่ละสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครับ

แสดงความนับถือ
นายปรินทร์ ศรีษะเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครราชสีมา เขต 7

 

Advertisement

ไฟล์ดาวน์โหลลดหมดอายุค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments