Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

Advertisement

17

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) และ แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) มาให้คุณครูได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปปรับใช้กันครับ

โดยมีรายละเอียดสำหรับการดาวน์โหลดดังนี้ครับ