ไม่ครบ 77  จังหวัด !!!   คาดเพิ่ม  สพม.  ไม่เกิน  20 เขต ทั่วประเทศ เหตุอาจกระทบ งบประมาณ และบุคลากร 

1248

ไม่ครบ 77  จังหวัด !!!   คาดเพิ่ม  สพม.  ไม่เกิน  20 เขต ทั่วประเทศ
เหตุอาจกระทบ งบประมาณ และบุคลากร

 

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563  นาย อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า

“ขณะนี้ถือว่าลงตัวแล้วในเรื่องการคืนอำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53(3)และ(4) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีการตั้งอ.ก.ค.ศ.จังหวัด และตั้งอ.ก.ค.ศ.สพฐ.เพื่อให้อำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายมาอยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสำนักนิติการของสพฐ.อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขกฎหมายทีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 16 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 19 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลังจากนั้นเสนอการปรับแก้ไขกฎหมายให้ รมว.ศธ.พิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป”

 

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า
ส่วนประเด็นการให้เพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้ครบ77 จังหวัดนั้น ขณะนี้สำนักมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของสพฐ.กำลังอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมในการขยาย โดยยึดหลักเกณฑ์ควาสะดวกสบายในคมนาคม ค่าสัมปสิทธิ์จำนวนโรงเรียน นักเรียน และครูเช่น จังหวัดใดมีพื้นที่ห่างไกลกันมาก็ให้จัดตั้ง สพท.จังหวัดละ 1 แห่ง ส่วนจังหวัดใดที่ไม่ไกลกันมากก็ให้รวมสองจังหวัดเป็น 1 เขตพื้นที่ อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้เราต้องศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน ซึ่งที่แน่ๆโรงเรียนไม่ได้รับผลกระทบ แต่ที่สพฐ.กังวลคือ หากเพิ่ม สพม.ครบทุกจังหวัดอาจจะกระทบเรื่องงบประมาณ และบุคลากรที่จะไปอยู่ใน สพม.นั้นๆ ดังนั้นเราจึงต้องชั่งน้ำหนักดูความเหมะสม โดยตนจะไม่ได้เร่งรัดให้สรุปผลเรื่องนี้ แต่อยากให้มีการวิเคราะห์กันรอบด้านก่อน แต่ตัวเลขการเพิ่มสพม.คาดว่าไม่น่าจะเกิน 20 เขต.

 

 

ทีมงาน  ครูอัพเดตดอทคอม  
ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา และติดตามอ่านต่อที่ At HeaR    วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา   8.00 น.