กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมมาตรการความปลอดภัยในการรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของเพื่อนครูและบุคลากรของ ศธ. พร้อมปลดล็อค WFH ระดับสูงสุด

775
กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมมาตรการความปลอดภัยในการรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของเพื่อนครูและบุคลากรของ ศธ. พร้อมปลดล็อค WFH ระดับสูงสุด
กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมมาตรการความปลอดภัยในการรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของเพื่อนครูและบุคลากรของ ศธ. พร้อมปลดล็อค WFH ระดับสูงสุด

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมมาตรการความปลอดภัยในการรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของเพื่อนครูและบุคลากรของ ศธ. พร้อมปลดล็อค WFH ระดับสูงสุด

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้เราต้องปรับมาตรการความปลอดภัยในการรับมือ

จึงเป็นที่มาของแนวคิด ‘ตรวจฟรี – มีที่พัก – จัดส่งถึงมือแพทย์’ เพื่อดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรของ ศธ. ทุกคน

#ตรวจฟรี จัดหาชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Test) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงให้สามารถคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองและติดตามประเมินอาการ ก่อนเข้ารับการตรวจยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการ

เพิ่มเพื่อน

#มีที่พัก จัดเตรียมสถานที่พักคอยสำหรับดูแลช่วยเหลือบุคลากรที่ติดเชื้อ COVID-19 และครอบครัว เพื่อกักตัวดูอาการตามมาตรการ Home Isolation พร้อมช่วยดูแลเรื่องอาหารและการรักษาในเบื้องต้น โดยจะประสานความร่วมมือกับกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค สธ.

ซึ่งจะมีสถานที่นำร่อง คือ

– หอพัก สกสค. ใช้สำหรับรองรับ บุคลากรของกระทรวง พร้อมครอบครัว

– สถาบันพัฒนาครูฯ วัดไร่ขิง ใช้สำหรับรองรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมครอบครัว ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม. และปริมณฑล)

– สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูฯ อาชีวศึกษา รามอินทรา ใช้สำหรับรองรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมครอบครัว ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม. และปริมณฑล)

#จัดส่งถึงมือแพทย์ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรของ ศธ. ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานมาได้ที่ ศบค.ศธ. เพื่อให้บริการที่พักและสังเกตอาการภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เบื้องต้น ก่อนเตรียมส่งต่อให้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

นอกจากนี้ ดิฉันได้มอบหมายให้ท่านปลัด ศธ. ท่านเลขาธิการ สพฐ. และท่านเลขาธิการ สอศ. ช่วยปลดล็อกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรของ ศธ. สามารถทำงานนอกสถานที่ (Work From Home) ในระดับสูงสุด และอนุญาตให้เข้ามาทำงานในสถานที่ได้เท่าที่จำเป็น ตามมาตรการของ ศบค. เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ ก่อนประเมินสถานการณ์ทุก 14 วัน

สำหรับมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 กระทรวงได้ทบทวนการดำเนินการที่ไม่จำเป็น และกำลังเตรียมแนวทางช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อช่วยลดภาระของเพื่อนครู ผู้เรียน และผู้ปกครองทุกคน โดยดิฉันจะแจ้งรายละเอียดของมาตรการนี้ในเร็ว ๆ นี้ค่ะ

ดิฉันขอน้อมรับทุกคำติชมและนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของกระทรวง เพื่อให้การศึกษาไทยสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ รวมถึงขอขอบคุณเพื่อนครูและบุคลากรด่านหน้าที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมมาตรการความปลอดภัยในการรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของเพื่อนครูและบุคลากรของ ศธ. พร้อมปลดล็อค WFH ระดับสูงสุด ตรีนุช เทียนทอง