คลิกด่วนที่นี่! โครงสร้างข้อสอบกลาง ระดับชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

524

 โครงสร้างข้อสอบกลาง ระดับชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง


คลิกที่นี่

ที่มา : สทศ. สพฐ.

เพิ่มเพื่อน