ด่วน!! สถาบันคุรุพัฒนา ประกาศรับรอง 1,003 หลักสูตร สำหรับพัฒนาครูฯ สายงานการสอน ครั้งที่ 1-2/2561

3276

ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 84 หลักสูตร 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ >> ประกาศฯ-ผลการรับรองหลักสูตร-รอบที่-1-84-หลักสูตร.pdf   

ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่ 2) ประจำปี 2561 จำนวน 919 หลักสูตร 

เพิ่มเพื่อน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ >>ประกาศฯ-ผลการรับรองหลักสูตร-รอบที่-2-919-หลักสูตร.pdf   

 

ดาวน์โหลดไฟล์ >> ประกาศฯ-ผลการรับรองหลักสูตร-รอบที่-1-84-หลักสูตร.pdf   

ดาวน์โหลดไฟล์ >>ประกาศฯ-ผลการรับรองหลักสูตร-รอบที่-2-919-หลักสูตร.pdf   

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1..

ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1..