ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 ปี 2564 รับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

12522
 ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 ปี 2564 รับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563
ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 ปี 2564 รับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 ปี 2564 รับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ โครงการครูรักษ์ถิ่นมานำเสนอครับ โดยครูรักษ์ถิ่นภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ปีการศึกษา 2564 จะเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุน ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 2563 – 15 มิ.ย. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 -รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี -จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 -รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี -จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 -รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี -จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 -รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี -จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 -รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี -จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 -รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี -จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563
แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2
-รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี
-จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 -รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี -จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 -รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี -จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2 -รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี -จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563
แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2
-รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี
-จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

แชร์ให้ลูกหลาน! ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น2
-รับทุนสนับสนุน 150,000 ต่อปี
-จบแล้วบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดรับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
    ดาวน์โหลด
  • บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568
    ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564
    ดาวน์โหลด