นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา หากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมี มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน

1148

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา หากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมี มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา หากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมี มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา หากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมี มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาหากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมี มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ทีโอที นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมของรัฐสภาครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 โดยได้ตอบข้ออภิปรายของนางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านศึกษาเรื่องการยุบรวมหรือควบรวมโรงเรียน

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เข้ามาดูข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดสงขลาและสตูล โดยไม่ได้นัดหมาย ซึ่งในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียนที่พบไม่มีปัญหา ทั้งในเรื่องอัตรากำลังและอาหารกลางวัน แต่ในภาพรวมก็อาจมีปัญหาอยู่ ส่วนการยุบรวมหรือควบรวมโรงเรียนหรือไม่นั้น จะมีการหารือร่วมกันภายในกระทรวงศึกษาธิการก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาบ้าง แต่ไม่นานนัก

เชื่อว่าหากจะยุบรวมหรือควบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมีมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานเดียวกันด้วย โดยหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสื่อสารสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

และเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 50 และได้รับทราบข้อมูลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ว่า สิงคโปร์ก็ยึดคุณภาพของโรงเรียนเป็นหลักสำคัญเช่นเดียวกัน และหากพบว่าโรงเรียนใดไม่มีคุณภาพก็จะควบรวมทันที โดยแนะนำว่าการควบรวมโรงเรียนช่วยแก้ไขปัญหาการศึกษาได้ แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น และการมีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนอย่างเหมาะสม

นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง/กราฟิก
อิทธิพล รุ่งก่อน : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
26/7/2562

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/