ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

2784
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่งกำหนดการแต่ละภูมิภาคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีรายละเอียดแยกตามภูมิภาคดังนี้ครับ

กำหนดการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับชาติ คลิกที่ : http://awards63.obecawards.net/obec-nation/

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. คลิกที่นี่!!!

เพิ่มเพื่อน

ปฏิทินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม)

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. คลิกที่นี่!!!

ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคอีสาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ 

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ คลิกที่นี่!!!

ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน คลิกที่นี่!!!

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ คลิกที่นี่!!!

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับภาคใต้ สพป. และ สพม. คลิกที่นี่!!!

ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ 

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ คลิกที่นี่!!!

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สพป. และ สพม. คลิกที่นี่!!!

 ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ OBEC AWARDS