ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1153
ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ6
ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ6

ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564

ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
เพิ่มเพื่อน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เรื่อง การประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ ในการผลิตสื่อผลงานดิจิทัลและการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจริง บัดนี้ คณะกรรมการตัดสิน การประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการตัดสินเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลงานดังนี้

 

ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ1
ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ1

ลิงก์ ประกาศรับสมัคร
https://www.facebook.com/obec.pr/posts/1306602349710244

ลิงก์ ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote)
https://www.facebook.com/obec.pr/posts/1389397641430714

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเพจประชาสัมพันธ์ สพฐ.