รูปแบบข้อสอบ o-net 64 Testblueprint o-net ปีการศึกษา 2564

1508
รูปแบบข้อสอบ onet 2564
รูปแบบข้อสอบ onet 2564

รูปแบบข้อสอบ o-net 64 Testblueprint o-net ปีการศึกษา 2564

สทศ.ประกาศแล้วรูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

ม.6 สอบ 26 – 27 ก.พ. 65
Download รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)  O-NET ปีการศึกษา 2564

https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214

ม.3  สอบ 13 ก.พ. 65
Download รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

เพิ่มเพื่อน

https://www.niets.or.th/th/catalog/view/213

เรื่องน่าอ่าน >>ข้อสอบโอเน็ต O-NET ม.6 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.

ป.6 สอบ 12 ก.พ. 65

Download รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)  O-NET ปีการศึกษา 2564

https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212

ข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564 จาก สทศ.