ลิงก์เข้าร่วมการอบรม OBEC 2021 Webinar วันที่ 19 พ.ค. 64

2110
ลิงก์เข้าร่วมการอบรม OBEC 2021 Webinar วันที่ 19 พ.ค. 64
ลิงก์เข้าร่วมการอบรม OBEC 2021 Webinar วันที่ 19 พ.ค. 64

ลิงก์เข้าร่วมการอบรม OBEC 2021 Webinar วันที่ 19 พ.ค. 64

ลิงก์เข้าร่วมการอบรม OBEC 2021 Webinar วันที่ 19 พ.ค. 64  สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีลิงก์เข้าร่วมการอบรม OBEC 2021 Webinar พร้อมตารางการอบรม ประจำวันที่ 19 พ.ค. 64  มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

โครงการ OBEC 2021 Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถทำการสอนออนไลน์ได้ กับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ ตามความสมัครใจ

ผ่านช่องทาง OBEC CHANNEL

webinar.moe.go.th

www.obectv.tv

FACEBOOK : OBEC Channel

Youtube : OBEC Channel

กำหนดการกิจกรรม
ช่วงเวลา: 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

ตารางการอบรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ซึ่งคุณครูและผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์
https://youtu.be/pKNaBWdH3IU

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
https://youtu.be/IhWYbm9R9R4

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตร โดยจะมีการแจ้งโค้ดในแต่ละช่วงเวลาของการฝึกอบรมซึ่งทุกท่านจะต้องใช้โค้ดในการเข้าสู่ระบบการประเมินหลังเรียน และสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ในวันถัดไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ OBEC Channel