วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

28013
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

สวัสดีค่ะคุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติที่โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ทำการประกาศลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน”  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม จึงมี วิธีเข้าเรียนออนไลน์ ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง มาฝากคุณครูและผู้ปกครอง รวมถึงเด็กๆทุกคนค่ะ ซึ่ง การเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ DLTV  ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการรับชม ไปดูวิธีเข้าเรียนกันเลยค่ะ

  1. เด็กๆและผู้ปกครองเข้าสู่เว็บไซต์โดยคลิกที่ลิงค์  https://www.dltv.ac.th/
  2. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/แล้วจะปรากฏหน้าต่างของเว็บไซต์ดังภาพ ให้คลิกที่ เข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยค่ะ

 

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

3. จากนั้นทำการเลือกสถานะที่ต้องการรับชม ซึ่งประกอบไปด้วย
การชมสด หมายถึง การรับชมขณะที่มีการถ่ายทอดสด
ชมล่วงหน้า หมายถึง การรับชมล่วงหน้าก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสด
ชมย้อนหลัง หมายถึง การรับชมย้อนหลังจากที่จะมีการถ่ายทอดสดไปแล้ว
ในที่นี่ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตสาธิตโดยเลือกที่สถานะการชมล่วงหน้านะคะ

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

4.จากนั้นเมื่อทำการเลือกสถานะการรับชมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ทำการเลือกระดับชั้นที่ต้องการเรียนรู้ได้เลยค่ะ

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

5.จากนั้นทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนรู้ได้เลยค่ะ

 

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

6. จะปรากฏรายวิชาที่ได้ทำการเลือก จากนั้น เลือกปีการศึกษาที่ต้องการจะเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้เลือกเป็น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นะคะ

7. ทำกาคลิกเพื่อเลือกเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งจะมีวันที่เรียงตามลำดับ และ คำอธิบายบอก จากในภาพเรื่องนี้มีใบงานและใบความรู้ด้วยค่ะ  ให้นักเรียนทำการคลิกที่หัวข้อได้เลยค่ะ

 

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

8.เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างของ VDO สื่อประกอบการสอน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อที่ปรากฏเลยนะคะ

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

9. ด้านมุมขวาล่างของเว็บไซต์ ในหัวข้อสื่อประกอบการสอน จะมีใบความรู้ ใบงาน ซึ่งเมื่อนักเรียนคลิกที่ใบความรู้ ใบงาน จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ลงในเครื่อง

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

10. ทำการเปิดใบความรู้เพื่อทำการศึกษาเรียนรู้ได้เลยค่ะ
11. ทำการศึกษาใบความรู้
12. ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดจากการทำใบงาน

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

ครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นอย่างสูงค่ะ และหวังว่า วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครู ผู้ปกครอง และเด็กๆทุกคนนะคะ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน
3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้น