ศธ.ถกนายกฯ ! ดันมาตรการเยียวยาครู-นร.-ผู้ปกครอง

976
ศธ.ถกนายกฯ !!! ดันมาตรการเยียวยาครู-นร.-ผู้ปกครอง
ศธ.ถกนายกฯ !!! ดันมาตรการเยียวยาครู-นร.-ผู้ปกครอง

ศธ.ถกนายกฯ !!! ดันมาตรการเยียวยาครู-นร.-ผู้ปกครอง

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงการเรียนของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนของครู และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

จัดทำโครงการมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายๆ ต่างของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมาตรการช่วยเหลือนี้จะครอบคลุมทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย โดยจะนำมาตรการการช่วยเหลือเหล่านี้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบหลักการในวันที่ 27 ก.ค.นี้ต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้มาตการการช่วยเหลือนักเรียน ครู และผู้ปกครองนั้น มีหลักการเบื้องต้น คือ ศธ.จะไม่ทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังรวมไปให้ถึงผู้ปกครอง และมาตรการช่วยเหลือสถานศึกษาให้ได้พัฒนาเรื่องสื่อเรียนการสอน โดยมาตรการทั้งหมดจะใช้งบประมาณกลาง หรืองบฯส่วนใดการดำเนินการนั้นคงต้องรอ ครม.อีกครั้ง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีความเป็นห่วงเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น โดยอยากให้เปิดช่องทางการเรียนการสอนผ่าน Onair ในรูปแบบการเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กมีช่องทางการเรียนรู้อย่างหลากหลาย.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ศธ.ถกนายกฯ !!! ดันมาตรการเยียวยาครู-นร.-ผู้ปกครอง At_HeaR