สถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ (รอบที่ 2)ได้แล้ววันนี้

2966

สถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ (รอบที่ 2)ได้แล้ววันนี้

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาค 2
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาค 2
เพิ่มเพื่อน

8 – 25 พ.ย. 2564 ระบบปิด 17.00 น. เปิดให้สถานศึกษาบันทึกการพิจารณารับรองผลการคัดกรอง นร.05
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ เป็นผู้รับรองข้อมูลนักเรียนกลุ่มใหม่รอบ 2 และนักเรียนกลุ่มแก้ไข ทร.

สามารถบันทึกช่องทางการรับเงินได้ 3 ช่องทาง
1. รับเงินสดผ่านโรงเรียน
2. รับเงินผ่านพร้อมเพย์ของนักเรียน
3. รับเงินผ่านพร้อมเพย์ของผู้ปกครอง

 

ตรวจสอบรายชื่อทุนเสมอภาค
ตรวจสอบรายชื่อทุนเสมอภาค

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ สถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ (รอบที่ 2)ได้แล้ววันนี้ จากเพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน