สพฐ.แจงชัด! ห้ามย้ายครู ไปโรงเรียนที่ครูเกิน

0
412

“กมล” ชี้ย้ายครูไปอยู่ในโรงเรียนที่มีครูเต็มจำนวนไม่ได้
ต้องมีตำแหน่งว่างเท่านั้น
ถ้าลักลอบย้ายก็ผิดกฎหมายและเบิกจ่ายเงินเดือนไม่ได้

วันนี้ (14 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)
กล่าวถึงนโยบายการโยกย้ายข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)ว่า
การย้ายครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา(ก.ค.ศ.) ที่ระบุว่า
ข้าราชการครูที่แจ้งความประสงค์จะขอย้ายจากโรงเรียนเดิมไปอยู่โรงเรียนใหม่
นั้น
ต้องเป็นโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างและไม่สามารถขอย้ายไปในโรงเรียนที่มีอัตรา
ครูเต็มจำนวนอยู่
และหากโรงเรียนใหม่ที่ขอย้ายไปไม่มีตำแหน่งว่างก็ไม่สามารถทำเรื่องขอย้าย
ได้อย่างแน่นอน
ซึ่งหากมีการลักลอบทำเรื่องย้ายไปจริงก็ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้อยู่แล้ว

เพิ่มเพื่อน

“สำหรับกรณีที่บางเขตพื้นที่การศึกษามีการรับย้ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
โดยย้ายไปในโรงเรียนที่มีอัตราครูเกินนั้น
ตามหลักเกณฑ์ไม่สามารถย้ายไปในโรงเรียนที่มีครูเกินได้
คาดว่ากรณีดังกล่าวอาจเป็นการย้ายแบบกรณีพิเศษ ไม่น่าจะใช่การขอย้ายแบบปกติ

อีกทั้งการแจ้งสิทธิขอย้ายของครูแต่ละคนก็ไม่จำเป็นว่าจะได้รับการอนุมัติ
ทันที เพราะจะต้องมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
ก.ค.ศ.ตามความเหมาะสมก่อน”เลขาธิการ กพฐ. กล่าว“

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/334852