สมัครสอบครู กทม.2566 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565 

1202

สมัครสอบครู กทม.2566 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565

สมัครสอบครู กทม.2566 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ผ่าน เว็ปไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com/2022/index.php

สมัครสอบครู กทม. 2565 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุครู ผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 - 13 ธันวาคม 2565
สมัครสอบ ครู กทม. 2565 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุครู ผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565

สมัครสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม.  ครั้งที่ 1/2565 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. สมัครสอบครู กทม.2566 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ผ่าน เว็ปไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com/2022/index.php

สมัครสอบ ครู กทม. 2565 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุครู ผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565
สมัครสอบ ครู กทม. 2565 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565
สมัครสอบครู กทม. 2565 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุครู ผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 - 13 ธันวาคม 2565 
สมัครสอบ ครู กทม. 2565 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565
สมัครสอบครู กทม. 2565 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุครู ผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 - 13 ธันวาคม 2565 
สมัครสอบ ครู กทม. 2565 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุครู ผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565

อ่านประกาศรับสมัคร สอบบรรจุครู ผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เพิ่มเติมคลิกที่นี่

สมัครสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรุงเทพมหานคร

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 สอบครูผู้ช่วย2566 ครูผู้ช่วย66 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 18 วิชาเอก รายละเอียดที่นี่