สวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

2354

สวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอคุณครูเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้เพจ กิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ สวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจจึงขอนำมาให้คุณครูได้อ่านและทำความเข้าใจไปด้วยกันดังนี้ครับ

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. “เป็นสวัสดิการ” และ “เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ” ที่ต้องขึ้นทะเบียนกิจการ ตาม พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นสวัสดิการ “สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา”

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกิจการที่บุคคลหลายคนตกลงร่วมกันเพื่อทําการสงเคราะห์ ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซึ่งถึงแก่ความตาย และไม่ได้ประสงค์จะหากําไรหรือรายได้ มาแบ่งปันกัน

Advertisement

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ไม่ใช่ “สหกรณ์” “ไม่ใช่สถาบันการเงิน” หรือ “ธนาคารพาณิชย์” จึงไม่มีหน้าที่และ อํานาจในการลงทุน ร่วมทุนในเชิงธุรกิจ หรือ ให้สินเชื่อเงินกู้ต่าง ๆ ดังเช่นกรณีของสถาบันการเงิน หรือสหกรณ์ หรือธนาคาร

สวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สวัสดิการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
สวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สวัสดิการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ขอบคุณที่มาจาก : เพจ กิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/