อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ตารางอบรมตามเขตตรวจราชการ

2714

อบรมทางไกล

Advertisement

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือเรื่อง การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform จำนวน 1 ฉบับ โดยมีตาราง การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ดังภาพ

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 1

 

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 2

 

 

 

Advertisement

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 3

 

 

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 4

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 5

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/