อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร 4หลักสูตรเกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน

7606

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัย จากงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์มาฝากคุณครูค่ะ สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้นะคะ

 

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับ การวัดประเมินผล และ วิจัยในชั้นเรียน
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับ การวัดประเมินผล และ วิจัยในชั้นเรียน

คำชี้แจง

กรุณากรอกข้อมูลของผู้ทำแบบทดสอบให้ครบถ้วน
ขอให้ตรวจสอบ Email ให้ถูกต้อง ก่อนทำแบบทดสอบ
โดยระบบจะให้ทำการทดสอบเพียงวันละ 2,000 คน/วันเท่านั้น
ไม่สามารถเปิดรับได้มากกว่า 2,000 คนต่อวัน
เนื่องจากจะทำให้ระบบการส่งเกียรติบัตรทาง Email เสียหาย

 1. เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
  (Classroom Action Research)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน

 

เข้าทำแบบทดสอบ

เพิ่มเพื่อน

 

 

 1. เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  (Measurement and Evaluation in Education)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน

เข้าทำแบบทดสอบ

 

 

 1. เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  (Research for Instructional Development)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน

เข้าทำแบบทดสอบ

 

 

 1. เรื่อง การออกแบบการวิจัยเพื่อยกระดับการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
  (Research Design to Enhance Quality Teaching and Learning)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน

เข้าทำแบบทดสอบ

 

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน จะเป็นประโยชน์กับคุณครู และขอบคุณ คุณครูธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ และ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ได้แบ่งปันหลักสูตรการเรียนรู้แก่เพื่อครูในครั้งนี้