เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย (ดาวน์โหลดได้..ไฟล์PDF) แนวข้อสอบภาค ก ภาค ข มากกว่า 30 ชุด

858

เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำตัวอย่างข้อสอบ บรรจุ ครูผู้ช่วย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดรวมลิงค์ข้อสอบโดย..ทีมพี่รองเทพ…ครับ

ข้อมูลทั้งหมดได้รับอนุญาตจาก ทีมงานพี่รองเทพ แล้วครับ..ดาวน์โหลดได้ แชร์ได้ไม่ผิดนะครับ
ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก ทีมงานพี่รองเทพ เป็นอย่างสูง

สนใจติวสอบครูผู้ช่วยกับทีมงานพี่รองเทพ คลิกที่นี่ครับ


รวมลิงค์ข้อสอบครูผู้ช่วย..โดย..พี่รองเทพ…

๑.พี่รองเทพแนะนำน้อง ๆ การเตรียมสอบ …………………………คลิก

๒.การวิเคราะห์ข้อสอบลำดับอนุกรมแบบรูปภาพ ……………..คลิก

๓.การวิเคราะห์ข้อสอบลำดับอนุกรมหลายชุด ………………….คลิก

๔.เทคนิคการเรียงประโยคและข้อสอบพร้อมเฉลย…………….. คลิก

๕.ข้อสอบการอ่านสรุปความพร้อมเฉลย…………………………..คลิก

๖.ข้อสอบการอ่านสรุปความตีความ………………………………… คลิก

๗.ข้อสอบขนบธรรมเนียมประเพณีไทย…………………. ……….คลิก

๘.ข้อสอบประเพณีสงกรานต์พร้อมเฉลย…………………………. คลิก

๙.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพพร้อมเฉลย……………………………. คลิก

เพิ่มเพื่อน

๑๐..ข้อสอบจรรยาบรรณพร้อมเฉลย….. ………………………….. คลิก

๑๑.ข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนวพร้อมเฉลย……………………..คลิก

๑๒.ข้อสอบจิตวิทยาทั่วไปชุดที่ ๑ พร้อมเฉลย…………………….คลิก

๑๓.ข้อสอบเจตคติแบบทั่วไปชุดที่ ๒ พร้อมเฉลย………………..คลิก

๑๔.ข้อสอบจิตวิทยาเกี่ยวกับสี พร้อมเฉลย….. …………………… คลิก

๑๕.ตัวอย่างข้อสอบสมรรถนะวัดเจตคติแบบจุฬาฯ……………..คลิก

๑๖.ข้อสอบห้องเรียนคุณภาพพร้อมเฉลย….. ……………………………….. คลิก

๑๗.ข้อสอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมเฉลย….. …………… คลิก

๑๘.ข้อสอบการลงโทษนักเรียนการบ้านนักเรียนพร้อมเฉลย…………… คลิก

๑๙.ข้อสอบกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรคพร้อมเฉลย….. ……………………………. คลิก

๒๐.ข้อสอบคณะกรรมการ ก.ค.ศ.พร้อมเฉลย…. …………………………… คลิก

๒๑.ข้อสอบคณะกรรมการเขตพื้นที่พร้อมเฉลย……………………………… คลิก

๒๒.ข้อสอบคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมเฉลย………………………… คลิก

๒๓.ข้อสอบคณะกรรมการคุรุสภาพร้อมเฉลย….. ……………………………คลิก

๒๔……………………………………………………………………………….. ……….

๒๕……………………………………………………………………………………………….

๒๖.ข้อสอบประชาคมอาเซียนยังไม่มีเฉลย….. ………………………………คลิก

๒๗. ………………………………………………………………………………………………….

๒๘…………………………………………….. ……………………………………………………..

๒๙……………………………………………… ……………………………………………………..

๓๐.ข้อสอบสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีชุดที่ ๑…………………………………….คลิก

๓๑.ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางพร้อมเฉลยชุดที่๑……………… …………………..ลิงค์นี้กดเลย

๓๒.ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางพร้อมเฉลยชุดที่๒……………… …………………ลิงค์นี้กดเลย

๓๓.ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางพร้อมเฉลยชุดที่๓……………… …………………ลิงค์นี้กดเลย

๓๔.ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางพร้อมเฉลยชุดที่๔……………… …………………ลิงค์นี้กดเลย

๓๕.ข้อสอบเทคโนโลยียังเฉลยไม่เสร็จชุดที่๑….. ………………………………….. ลิงค์นี้กดเลย

๓๖.ข้อสอบเทคโนโลยียังเฉลยไม่เสร็จชุดที่๒….. ………………………………… ลิงค์นี้กดเลย