แบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน”

3732
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

งานออกแบบและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
## ขอเชิญชวนคุณครู ร่วมศึกษาและทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง ในหัวข้อ “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน”

## มีเกียรติบัตรให้ เมื่อ ผ่าน 80% จะส่งเข้าอีเมล์โดยอัตโนมัติ
****จำกัดวันละ 100 คน/ลิ้งค์
ถ้าครบตามจำนวนระบบจะปิดทันที
ติดตามได้ในวันต่อไปนะครับ
——————————————-

เพิ่มเพื่อน

ขอขอบคุณ สื่อและแนวทางในการทำ จากทุกช่องทางครับ

#เกียรติบัตรออนไลน์ #อบรมออนไลน์ #หลักสูตรอบรมออนไลน์

# ใช้ gmail เท่านั้น #
ลิ้งค์ทำแบบทดสอบ #1 >> คลิก
https://forms.gle/Airy13GJH1HQihfG6

ลิ้งค์ทำแบบทดสอบ #2 >> คลิก
https://forms.gle/tQWoNhEgi3LBnLCn9

ลิ้งค์ทำแบบทดสอบ #3 >> คลิก
https://forms.gle/Nk61sxKtAyms1QCZ6

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร