แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”  สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

7897
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”  สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”  สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

เพิ่มเพื่อน

โดยระบบ  อัปเดตระบบใหม่ รองรับผู้เข้าใช้งานจำนวนมาก โดยโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”จัดทำระบบการทดสอบความรู้ Smart Social Media ผู้ทดสอบ ต้องลงทะเบียนและทำตามระบบแนะนำ ท่านจะได้รับเกียรติบัตร
เมื่อมีระดับคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยระบบจะส่งเกียรติบัตร  ให้ทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้เท่านั้น
ควรใช้ E-mail ของ Gmail ในการลงทะเบียน  ผู้เข้าทำแบบทดสอบที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร สามารถเข้าทดสอบใหม่ได้ครับ

โดยผู้ทำแบบทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรหลังจาก ทำแบบทดสอบผ่าน 80% โดย เกียรติบัตรจะถูกส่งไปยังอีเมล์
ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ **โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน**

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”

คลิกที่นี่..เพื่อทำแบบทดสอบ : แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media

 

ผู้เข้าทำแบบทดสอบสามารถ เข้าเยี่ยมชมข้อมูลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา “เสนาประสิทธิ์”
ได้ทางเพจ: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา “เสนาประสิทธิ์”

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ