แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 

6903
แบบทดสอบออนไลน์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบทดสอบออนไลน์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

เพิ่มเพื่อน

โดยผู้ทำแบบทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรหลังจาก ทำแบบทดสอบผ่าน 70% โดย เกียรติบัตรจะถูกส่งไปยังอีเมล์
ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ **โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน**

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกที่นี่..เพื่อทำแบบทดสอบ : แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Smart Social Media “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”  สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”