แบบทดสอบออนไลน อบรมออนไลน ์ วิชาสังคมศึกษา จาก รร.มัธยมวัดหนองแขม สพม.1

4850
แบบทดสอบออนไลน วิชาสังคมศึกษา
แบบทดสอบออนไลน วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบออนไลน อบรมออนไลน ์ วิชาสังคมศึกษา จาก รร.มัธยมวัดหนองแขม สพม.1

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ อบรมออนไลน ์ วิชาสังคมศึกษา จาก รร.มัธยมวัดหนองแขม สพม.1

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

คำชี้แจ้ง
1.แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 50ข้อ ท่านจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อผ่านเกณ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ท่านสามารถรับเกียรติบัตรผ่านทางE-mail ตามที่ท่่านได้กรอกไว้ เมื่อผ่านการทดสอบ
3.แบบทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
4. หากท่านผ่านการทดสอบแล้ว แต่ไม่ได้รับเกียรติบัตร โปรดเข้าทำแบบทดสอบอีกครั้งในวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน ์ วิชาสังคมศึกษา จาก รร.มัธยมวัดหนองแขม สพม.1

ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน ์ วิชาสังคมศึกษา จาก รร.มัธยมวัดหนองแขม สพม.1
ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน ์ วิชาสังคมศึกษา จาก รร.มัธยมวัดหนองแขม สพม.1

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์  วิชาสังคมศึกษา จาก รร.มัธยมวัดหนองแขม สพม.1 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอมของขอบคุณ Bell Wuttichai ที่แนะนำหลักสูตรเข้ามานะคะ  คุณครูท่านใดทำแบบทดสอบแล้วระบบติดขัดเรื่องใดสามารถสอบถามได้เลยค่ะ (เฟซบุ๊ก)

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก