ไพฑูรย์”หนุน ใช้ข้อสอบกลาง คัดครูผู้ช่วย

391

อดีตประธานคุรุสภาหนุนใช้ข้อสอบกลางคัดครูผู้ช่วย เชื่อ
ม.ราชภัฏทำได้เพราะรู้เรื่องครุดีที่สุด ชี้เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงศักยภาพ

พร้อมแนะทำข้อสอบร่วมเพื่อคัดนักเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันเข้า
เรียนครู

    วันนี้(30พ.ย.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีตประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ
มีความคิดที่จะปรับปรุงระบบและข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดยมอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.)
รับผิดชอบในการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางเพื่อการจัดสอบครูผู้ช่วย นั้น
ตนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสม
เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏมีที่มาจากสถาบันฝึกหัดครู
ซึ่งจะรู้เกี่ยวกับการผลิตครูและการใช้ครูดีที่สุด
อีกทั้งต้องยอมรับด้วยว่า ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยต้องทำให้ได้มาตรฐาน
เพราะที่ผ่านมาข้อสอบจะถูกวิจารณ์มาโดยตลอด ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงควรถือโอกาสนี้แสดงความเป็นสถาบันคุณภาพให้ดีที่สุด

เพิ่มเพื่อน

    ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้อยากเสนอให้
ทปอ.มรภ.ร่วมกันจัดทำข้อสอบร่วม
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปพร้อมกัน
ด้วย เพื่อจะได้คนที่มีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกันมาเรียนครู
และตรงตามความต้องการของประเทศ ทั้งนี้
เรื่องแนวคิดการคัดเลือกและจัดสอบร่วมดังกล่าว
ตนเคยเสนอไว้สมัยเป็นประธานกรรมการคุรุสภา แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ที่สำคัญในอนาคตถ้าจะมีการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจจะใช้แนวทางนี้ด้วยก็ได้เช่นกัน
แต่คงต้องดึงหน่วยงานอื่นมาร่วมคิดและร่วมทำด้วย
เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมมากขึ้น

    “การที่ รมช.ศึกษาธิการ มอบภารกิจให้ ทปอ.มรภ.ครั้งนี้ ต้องถือว่า
เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว
เพราะนอกจากจะได้พัฒนาข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยให้มีคุณภาพสูงขึ้นแล้ว
มหาวิทยาลัยภราชภัฏจะได้พิสูจน์ตัวเองว่า ทำได้ดีแค่ไหน ”ศ.ดร.ไพฑูรย์
กล่าว. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:22 น.