10 คอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.มหิดล

16348
เรียนออนไลน์ฟรี ม.มหิดล
เรียนออนไลน์ฟรี ม.มหิดล

10 คอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.มหิดล

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี รวม 10 คอร์สเรียนฟรี-มีใบประกาศ ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีหลากหลายวิชาที่น่าสนใจให้เลือกเรียน ใครสนใจเรื่องอะไรก็ตามไป Enroll ลงทะเบียนเรียนกันได้เลยค่ะ!

1. การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน Fundamentals of Branding
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-CM+MOOC-BRANDING+MU-CM_000001/about

2. เทคนิคการเป็นวิทยากร | Train the Trainer
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-SH+MOOC-05+2019/about

3. การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์ (Instructional Design for Online Learning)
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-OP+ID001+MU-OP_000007/about

4. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตประจำวัน (IT For daily life)
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:EG+EGCO342+2018_T1/about

5. กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข (Psychosocial Occupational Therapy)
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-PTOT+PTOP335+2019/about

6. ผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจผู้สูงวัย Entrepreneurship and Innovation for Aging Business
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-CM+MOOC-AGING+MU-CM_000002/about

7. การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา : Learning Mathematics using STEM based approach
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-SC+TCUMOOC004+MU-SC_000001/about

8. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น Introduction to Data Analytics
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-IT+MOOC-07+2019/about

9. หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ (Principle of Research for Public Sectors’ Development)
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-SH+SH001+2019/about

10. การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ Listening and Speaking for Communication
mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-LA+LAEN262+2020-2/about

ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ https://mux.mahidol.ac.th/register?next=%2F จากนั้นจึงจะลงทะเบียน (Enroll) เพื่อเข้าเรียนได้ (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

#คอร์สออนไลน์ #คอร์สฟรี #คอร์สพัฒนาตนเอง #มหาวิทยาลัยมหิดล #MUx

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ม.มหิดล