ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

242

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย

ได้แก่
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย

และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.