14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

3465

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณครูและผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารด้านการศึกษาเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ เพจ Getupteacher ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและเหมาะในการนำไปปรับใช้ในห้องเรียนเป็นอย่างยิ่งครับ
ว่าแต่ทั้ง 14 รูปแบบ จะมีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลยครับ

ห้องเรียนแบบบรรยาย : เน้นเรียนแบบทฤษฎี เหมาะกับการบรรยายและการสอบ

ห้องเรียนแบบบรรยายนั่งคู : เน้นเรียนแบบทฤษฎี เรียนรู้แบบมีบัดดี้ทำงานคู่

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม : สำหรับห้องเรียนปกตินักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) นักเรียนมากหรือน้อยก็จัดได้เหมาะกับห้องที่มีนักเรียนเยอะ แต่ควรเป็นเด็กที่มีวินัยในตนเองบ้าง เน้นการเรียนแบบทฤษฎี(มองกระดาน) เหมาะกับการเรียนแบบกลุ่ม

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม : สำหรับห้องเรียนปกตินักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) นักเรียนมากหรือน้อยก็จัดได้เหมาะกับห้องที่มีนักเรียนเยอะ แต่ควรเป็นเด็กที่มีวินัยในตนเองบ้าง เน้นการเรียนแบบทฤษฎี(มองกระดาน) เหมาะกับการเรียนแบบกลุ่ม

เพิ่มเพื่อน

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม/วงกลม : สำหรับห้องเรียนที่มีกิจกรรม นักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) เน้นการเรียนแบบมีกิจกรรมแบบกลุ่ม เรียนรู้ระหว่างกลุ่มอื่นโดยมีคุณครูเป็นศูนย์กลางควบคุมง่าย

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม/ไม่มีโต๊ะ : สำหรับห้องเรียนที่มีกิจกรรม นักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) เน้นการเรียนแบบมีกิจกรรมแบบกลุ่ม การระดมความคิด กิจกรรมเรียนรู้ที่มีการเคลื่ิอนไหว โดยมีพื้นที่ว่างตรงกลาง ไว้วางอุปกรณ์ต่างๆของกลุ่ม เพื่อการหยิบจับได้ง่าย

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม/โต๊ะสาธิต : สำหรับห้องเรียนที่มีกิจกรรม นักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) เน้นการเรียนแบบมีกิจกรรมแบบกลุ่ม เรียนรู้ระหว่างกลุ่มอื่นโดยมีคุณครูเป็นศูนย์กลางควบคุมง่าย และเน้นการเรียนแบบปฏิบัติ หรือเหมาะกับห้องแล็บ วิชาที่ต้องมีการสาธิต

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม/โต๊ะสาธิต : สำหรับห้องเรียนที่มีกิจกรรม นักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) เน้นการเรียนแบบมีกิจกรรมแบบกลุ่ม และเน้นการเรียนแบบปฏิบัติ หรือเหมาะกับห้องแล็บ วิชาที่ต้องมีการสาธิต

ห้องเรียนแบบเน้นศูนย์กลาง: จัดแบบโรงหนัง เหมาะกับการสอนแบบทฤษฎี และการนำเสนองาน คุณครูเห็นนักเรียนทุกคน สามารถดึงความสนใจมาที่คุณครูได้

ห้องเรียนแบบเน้นศูนย์กลาง: จัดห้องด้วยตัว”ยู” พื้นที่ว่างตรงกลางใช้ทำกิจกรรม นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ มองเห็นกันทุกคน ครูสามารถเดินไปดูแลแต่ละคนได้สะดวก ทำกิจกรรมต่างๆได้ง่าย ทำความสะอาดสะดวก ห้องแบบตัวยู เน้นการเรียนแบบปฏิบัติ หรือเหมาะกับห้องแล็บ วิชาที่ต้องมีการสาธิต เป็นต้น

ห้องเรียนแบบเน้นศูนย์กลาง จัดห้องด้วยตัว”ยูเชฟ” พื้นที่ว่างตรงกลางใช้ทำกิจกรรม
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ มองเห็นกันทุกคน ครูสามารถเดินไปดูแลแต่ละคนได้สะดวก ทำกิจกรรมต่างๆได้ง่าย ทำความสะอาดสะดวกเหมาะสำหรับห้องที่มีนักเรียนน้อย และเน้นการเรียนแบบปฏิบัติ หรือเหมาะกับห้องแล็บ วิชาที่ต้องมีการสาธิต เป็นต้น

ห้องเรียนแบบนำเสนอ : เหมาะกับการนำเสนองาน คุณครูเห็นนักเรียนทุกคน สามารถดึงความสนใจมาที่คุณครูและผู้นำเสนอได้ดี

ห้องเรียนแบบเน้นกิจกรรมเคลื่อนไหว/เข้าจังหวะ : เป็นพื้นที่ว่าง ๆ เหมาะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย สามารถจัดเป็นกลุ่มระดมความคิด ออกแบบกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายทีเดียว

กลางแจ้ง/นอกห้องเรียน : นอกห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนที่มีพื้นที่โล่งกว้าง เหมาะกับกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เน้นปฏิบัติ

เพจ Getupteacher