ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

5817

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) และ แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) มาให้คุณครูได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปปรับใช้กันครับ

โดยมีรายละเอียดสำหรับการดาวน์โหลดดังนี้ครับ

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัด กศน.

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัด สอศ.

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัด สคบศ.

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัด การศึกษาพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ขอขอบคุณผู้จัดทำเป็นอย่างสูงนะครับ