คูปองครูมาแล้วจ้า!! สถาบันคุรุพัฒนาออกประกาศเรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

160

การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562———————————————————-

หากหน่วยพัฒนาครูมีข้อสงสัยประการใดขอให้ติดต่อสถาบันคุรุพัฒนาโดยตรงที่ 
02 281 1845
(ในวันและเวลาราชการ) 

หรือ E-mail : [email protected] 


หรือ Facebook fanpage : https://www.facebook.com/kurupatanaksp/

———————————————————-

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> bit.ly/announce-tpdi62-0

เพิ่มเพื่อน

เอกสารแนบท้ายที่ 1 >> bit.ly/announce-tpdi62-1

เอกสารแนบท้ายที่ 2 >> bit.ly/announce-tpdi62-2

เอกสารแนบท้ายที่ 3 >> bit.ly/announce-tpdi62-3

**โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ ตามลิงก์ข้างต้นอย่างถี่ถ้วน**

———————————————————-
*เสนอหลักสูตรที่นี่* ระบบบริหารจัดการหลักสูตร (สำหรับหน่วยพัฒนาครู) >> digital.kurupatana.ac.th

———————————————————-

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนอหลักสูตรฯ 

*แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรฯ >> bit.ly/announce-tpdi62-2

*คู่มือการเสนอหลักสูตร >> click

———————————————–

คู่มือการลงทะเบียนวิทยากร >> click

คู่มือการเปิดรุ่น >> click

คู่มือการรายงานผลการอบรม >> click
คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ >>

 click
คู่มือการสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู >>

 click
———————————————————-
Q&A ถาม-ตอบ ปัญหาการเสนอหลักสูตรปี62 >> 

click
———————————————————-

ที่มา : สถาบันคุรุพัฒนา