ด่วน!! ประกาศแล้ว ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561

242

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ (30  เมษายน 2562) สทศ. สพฐ. ได้ ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อย่างเป็นทางการ)

วันที่ 30  เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 SERVER ที่ 1 >>

NT-erver (01) : 180.180.244.45

  ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 SERVER ที่ 2 >>

NT-Serer (02) : 180.180.244.42

 ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 SERVER ที่ 3 >>

NT-Server (03) : 180.180.244.43

 ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 SERVER ที่ 4 >>

NT-Server (04) : 180.180.244.229

>>ประกาศผลสอบรายบุคคล คลิกที่นี่

ที่มา : สทศ. สพฐ.