ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้สงวนการจัดสรรคืนตำแหน่ง ผอ.รร. ที่นักเรียนน้อยกว่า 120 คนหรืออยู่ในแผนการควบรวม

55

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 สพฐ.ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3097 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีเงื่อนไขระบุในข้อที่ 2 ว่า ให้สงวนตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณ ปี 2562 ตำแหน่งครู และ ผอ.รร. ในโรงเรียนที่อยู่ในแผนการถ่ายโอนไปท้องถิ่น หรือ ตำแหน่ง ผอ.รร. ในโรงเรียนที่มีนักเรียนตำกว่า 120 คน หรือ รร.ที่อยู่ในแผนการควบรวม
ส่วน โรงเรียนที่นักเรียนเกิน 120 คน ให้แต่งตั้ง ผอ. รร. แทนตำแหน่งว่างทันที โดยให้ถือว่า คปร.อนุมัติแล้ว ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ>>

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3097 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. ว3097 
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันจันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562