มาแล้ว!! สพฐ.ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบได้คะแนนเต็มจากการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561

416

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบได้คะแนนเต็มจากการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561 โดยได้แยกเป็นคะแนนด้านต่างๆดังนี้

1. ประกาศรายชื่อนักเรียน ความสามารถด้านภาษา

2. ประกาศรายชื่อนักเรียน ความสามารถด้านการคำนวณ

3. ประกาศรายชื่อนักเรียน ความสามารถด้านเหตุผล

ขอบคุณที่มา : สทศ.สพฐ.