ดาวน์โหลดเลย!! ข้อสอบ+เฉลย NT ป.3 ปีการศึกษา 2561

563

ข้อสอบย้อนหลัง NT 2561

ความสามารถด้านภาษา,ความสามารถด้านคำนวณ,ความสามารถด้านเหตุผล

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ https://drive.google.com/open…

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.