ด่วน!! สพฐ.มีประกาศ แต่งตั้ง ผู้แทนสพฐ. ในกศจ. ทุกจังหวัด ล่าสุด 17 พ.ค. 2562

68

ด่วน!! สพฐ.มีคำสั่งแต่งตั่งผู้แทนสพฐ. ในกศจ. ทุกจังหวัด ล่าสุด 17 พ.ค. 2562

ที่ ศธ 04009/ ว 3186 เรื่ิองการมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการใน กศจ. ของจังหวัดต่าง ๆ

รายละเอียด

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพร.สพฐ.