โครงการจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

79

ประกาศเนื่องจากเว็บโครงการล่มจึงขอให้คุณครูทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดผ่านช่องทาง YOUTUBE นะครับดาวน์โหลดผ่านทาง www.youtube.com

โครงการจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดผ่านทาง www.youtube.com

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดผ่านทาง www.youtube.com

ขอบคุณข้อมูลจาก facebook อาจารย์ Jessada Denduangboripant