โหลดฟรีครับ!CAI เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของ สพฐ.

98

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กลุ่มสาระฯอื่นๆกำลังอัพโหลดขึ้นนะครับ)
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ

เพิ่มเพื่อน

CAI เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

 

* ขนมไทย

*ดนตรีไทย

*ประเพณีไทย

*ระบายสีตัวละครในวรรณคดี

*แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ