โหลดฟรีครับ! CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6 ของสพฐ.

317

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระฯอื่นๆกำลังอัพโหลดขึ้นนะครับ)

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ระดับประถมศึกษา

– การวัดน้ำหนัก

เพิ่มเพื่อน

– การวัดปริมาตร

– เงิน

– โจทย์ปัญหาร้อยละ

– เวลา

– อัตราส่วนและร้อยละ

– ความสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิต2มิติและ3มิติ

 ระดับมัธยมศึกษา

– การคูณจำนวนเต็ม

– การบวกจำนวนเต็ม

– การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น

– การหารจำนวนเต็ม

– คู่อันกับและกราฟ

– ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ

– สนุกคิดพิชิตการลบ

 – เรขาคณิตวิเคราะห์

 

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ