สกสค.ฉาวอีก! ซื้อหุ้นโรงงานไฟฟ้าหนองคาย 800 ล้านบ. ส่วนต่างล่องหนเพียบ

209

สกสค.ฉาวอีก! ซื้อหุ้นโรงงานไฟฟ้าหนองคาย 800 ล้านบ. ส่วนต่างล่องหนเพียบ

แหล่งข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจสอบหลักทรัพย์ของบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด
กรุ๊ป จำกัด มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท
ที่นำมาใช้ค้ำประกันในการร่วมทุนกับกองทุนสนับสนุนพิเศษกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) ในโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี มูลค่า 2,100 ล้านบาท
โดยพบว่าเงินสกุลคูนาเป็นเงินที่ถูกยกเลิกการใช้ไปแล้ว ส่วนดราฟต์
เป็นของปลอม ขณะที่เช็คเงินสดจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2,100 ล้านบาท
ไม่ได้รับการยืนยันว่าเบิกจ่ายได้จริงหรือไม่นั้น ล่าสุดคณะกรรมการ
สกสค.มีมติให้เลิกจ้างนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ
สกสค.พร้อมสั่งให้ตั้งคณะกรรมการหาผู้รับผิดทางละเมิด วงเงินความเสียหาย
6,000-7,000 ล้านบาท ขณะที่นายธรรมยศ ศรีช่วย
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ระบุว่ากระทรวงพลังงานไม่ได้อนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าหนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี ว่า คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
ได้ตรวจสอบพบกรณีที่ สกสค.นำเงินไปซื้อหุ้นในบริษัทหนองคายน่าอยู่
ที่จะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน บ้านป่าตอง ต.โพนสว่าง
อ.เมือง จ.หนองคาย วงเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ตั้งเป้าแล้วเสร็จปี 2560
โดยสกสค.ได้ซื้อหุ้นบริษัทดังกล่าวในปี 2557 ราคาหุ้นละ 25 บาท รวม 800
ลานบาท แต่มีการจ่ายจริงในราคาหุ้นละ 10 บาท รวม 32 ล้านหุ้น รวมจำนวนเงิน
320 ล้านบาท เรื่องดังกล่าวคตร.ได้รายงานให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว

เพิ่มเพื่อน


นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการ
ศธ.ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.กล่าวว่า
ได้ทำหนังสือเลิกจ้างนายสมศักดิ์ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ
ศธ.แล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถ้ารัฐมนตรีว่าการศธ.ลงนาม
จะมีผลต่อการหยุดจ่ายเงินเดือนทันที ส่วนเช็คเงินสดธนาคารแลนด์แฮนด์เฮาส์
2,100 ล้านบาท
ทางธนาคารขอเวลาให้คำตอบว่าสามารถเบิกเงินได้หรือไม่ในสัปดาห์หน้า
เช่นเดียวกับเรื่องใบหุ้นสโมสรฟุตบอลเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ
ก็อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะต้องทำหนังสือสอบถามหน่วยงานใด
สำหรับการเรียกคืนรถประจำตำแหน่งและโทรศัพท์มือถือ ไอโฟน 6
จากอดีตคณะกรรมการ สกสค.ที่เป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้ทรงคุณวุฒิ,
อดีตผู้บริหารกองทุนสนับสนุนพิเศษ ช.พ.ค., ตลอดจนอดีตที่ปรึกษาสกสค.
ตามมติคณะกรรมการ สกสค.นั้น
ต้องชี้แจงว่าในส่วนของรถประจำตำแหน่งมีเพียงนายเกษม กลั่นยิ่ง
อดีตประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนพิเศษ
ช.พ.ค.ที่ได้ทั้งรถประจำตำแหน่งและไอโฟน 6
โดยจากการเรียกเจ้าหน้าที่มาสอบถาม ได้คำตอบว่าเบนซ์ซื้อมาในราคา 5 ล้านบาท
มีเพียงประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คือนายเกษมคนเดียวที่ใช้
ขณะที่อดีตที่ปรึกษา สกสค.ประมาณ 20 คน และอดีตคณะกรรมการ
สกสค.ที่มาจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เพียงไอโฟน 6
เท่านั้น ส่วนอดีตคณะกรรมการ สกสค.ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ไม่ได้รับไอโฟน
6 ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักการคลัง
สกสค.ติดต่อผู้ที่ต้นจากตำแหน่งทุกคนเพื่อเรียกคืนเบนซ์ และไอโฟน 6 แล้ว
โดยมีการทยอยคืนมาแล้ว 5-6 เครื่อง