ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2142 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

270

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2142
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณ
อายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557

[อ่านรายละเอียดไฟล์เอกสารทั้งหมด]

เพิ่มเพื่อน

[อ่านรายละเอียดไฟล์เอกสารทั้งหมด]