สพฐ.ได้รับจัดสรรตำแหน่ง จากการเกษียณ ปี 2557 จำนวน 12884 อัตรา

256

สพฐ.ได้รับจัดสรรตำแหน่งจากการเกษียณ ปี 2557 ดังนี้
ผอ.สพท.                :         18    อัตรา        
รองผอ.สพท.        :        27 อัตรา        

ผอ.รร.                :        1,505    อัตรา
รองผอ.รร.        :        357 อัตรา        

ครูผู้ช่วย            :        10,424 อัตรา        

เพิ่มเพื่อน

ศน.                :        260 อัตรา        

บุคลากรฯ        :        293 อัตรา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด