รวบรวมรายชื่อร้องยกเลิก ม.ปลายเรียนวิชาลูกเสือ

338

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์
นนทบุรีรวบรวมรายชื่อร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ยกเลิกการบังคับเรียน
ลูกเสือวิสามัญ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตั้งเรื่องรวบรวมรายชื่อ
ผ่านเว็บไซต์ Change.org ร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน
ยกเลิกการบังคับเรียน ลูกเสือวิสามัญ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพิ่มเพื่อน

หลังโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
บังคับให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกปีที่ 4 ทุกคน
ที่ไม่ได้ฝึกนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน หรือ รด.
ต้องเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ โดยระบุว่า เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษา

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ มองว่า เมื่อพ้นจากหลักสูตรภาคบังคับ
ที่สิ้นสุดลงในระดับ “ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว
ตามกฎหมาย วิชา “ลูกเสือวิสามัญ” เปิดให้ผู้เรียน
สมัครใจเข้าศึกษาด้วยตนเอง แม้จะอ้างประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
แต่ก็ไม่ใช่เหตุอันควร ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ จะบังคับให้นักเรียนต้องปฏิบัติตาม
และที่สำคัญ การเรียนการสอน ระดับมัธยมปลายในสถานศึกษาของรัฐ
ก็มีความตึงเครียด
เนื่องจากปริมาณเนื้อหาสาระที่อัดแน่นในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมากเกิน
พออยู่แล้ว ควรมีช่วงเวลาพักในภาคบ่าย เพื่อการผ่อนคลาย
หรือเพื่อสะสางภาระงานต่างๆ จากการศึกษา

ล่าสุด กลุ่มรณรงค์ รวบรวมรายชื่อได้ 500 รายชื่อ
และระบุว่าเพียงพอต่อการยื่นร้องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณาตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อีกประเด็นหนึ่งด้วย