13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตลอดเดือนตุลาคม 2565

1386

13ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตลอดเดือนตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตลอดเดือนตุลาคม 2565
13ตุลาคม 2565 การจัดกิจกรรม 13 ตุลาคม2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตลอดเดือนตุลาคม 2565

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ต.ค. 2565

– เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์

– เวลา 18.00 น. พิธีวางพวงมาลา ณ พื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้

การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ต.ค. 2565

-เครื่องแบบปกติขาว/ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง/ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน/ชุดจิตอาสาพระราชทาน

– ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน หรือสถานที่เหมาะสม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565 และจัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพ พระราชกรณียกิจ เผยแพร่ทางเว็บไชต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการจัดโต๊ะหมู่บูชา 13ตุลาคม2565

โดยมีรายละเอียดการจัดโต๊ะหมู่บูชา 13 ตุลาคม2565 มีรูปแบบดังนี้

13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตลอดเดือนตุลาคม 2565
13ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตลอดเดือนตุลาคม 2565

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต #13ตุลาคม

#พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร #รัชกาลที่9

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วันหยุดเดือนตุลาคม 2565 วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2565 วันหยุดเดือนตุลาคม วันหยุด 2565 เช็กปฏิทิน 2565 วันหยุดราชการ หยุดยาวเดือนตุลาวันไหนบ้าง เช็กที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/