ที่ ศธ 04009/ว2528 มอบอำนาจการสั่งปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

225

ที่ ศธ 04009/ว2528
มอบอำนาจการสั่งปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่
อัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
อ่านทั้งหมดที่นี่

เพิ่มเพื่อน