คุรุสภาเปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนา PLC

306

สวัสดีค่ะ ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  ที่คุณครูทุกท่านต้องทำมาฝากค่ะ ซึ่งคุรุสภาได้เปิดให้มี
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC

ผู้เสนอโครงการสามารถส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ www.ksp.or.th ลงทะเบียนผ่านช่องทางระบบ KSP School ภายใน 17 กรกฎาคม 2562 นี้

อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ หรือแสกนคิวอาร์โค้ดตามภาพเลยค่ะhttp://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/06/6274/

โครงการขอรับเงินอุดหนุน

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative