“คตร.แนะศธ.ยุบเลิกองค์การค้าฯ”

36

“ณรงค์” เผย คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ แนะ
ศธ.ทบทวนว่าควรมีองค์การค้าฯหรือไม่ หลังพบปัญหาหนี้สินรุงรัง
หนังสือเรียน5แสนเล่มล่องหน

เวลา 14:00 น.

วันนี้ (24 มิ.ย.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการองค์การค้า
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) เมื่อร็วๆนี้
ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีข้อมูลหนังสือเรียนขององค์การค้าฯ
ที่เช่าเครื่องพิมพ์ของสำนักพิมพ์ ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์ จำกัด มหาชน
จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556-2557 จำนวน 1,178,764 เล่ม
โดยพบว่าจำนวนหนังสือที่ส่งเข้าคลังสินค้ากับจำนวนที่สั่งพิมพ์ไม่ตรงกัน
และหายไปกว่า 5 แสนเล่ม ซึ่ง นายสุเทพ ชิตยวงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าฯ
ได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าหนังสือหายไปจริงหรือไม่ ทั้งนี้ คาดว่าไม่เกิน
2 สัปดาห์จะทราบข้อเท็จจริง ส่วนจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างนายสมมาตร์
มีศิลป์ ผอ.องค์การค้าฯหรือไม่นั้น ก็ต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อน
ซึ่งหากระบุว่าหนังสือหายจริงก็ต้องยกเลิกสัญญาจ้างแน่นอน
เพราะถือว่ามีความข้อบกพร่องในการปฎิบัติงาน

เพิ่มเพื่อน

“ ที่ผ่านมาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
ได้เข้ามาตรวจสอบการบริหารงานขององค์การค้าฯ และพบว่า มีหนี้สินเยอะมาก
คตร.จึงมีข้อเสนอแนะว่า
ในอนาคตมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะให้มีองค์การค้าฯอยู่ต่อไป ซึ่ง
คตร.อยากให้ ศธ.ลองพิจารณาทบทวนถึงข้อดี-ข้อเสียในการมีองค์การค้าฯ
ซึ่งผมคงต้องมาพิจารณาอย่างรอบด้าน เพราะไม่อยากให้พนักงานขององค์การค้าฯ
เสียขวัญและกำลังใจ
ดังนั้นระหว่างนี้อาจมีการปรับโครงสร้างองค์กรขององค์การค้าฯใหม่
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมไปก่อน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว.“อ่านต่อที่ : เดลินิวส์