ไม่ต้องกังวล สพฐ.ขอตั้งงบจ้างต่อ ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง และตำแหน่งอื่นๆ

383

บุคลากรอัตราจ้าง

เพิ่มเพื่อน

advertisement

.  
       น้องๆ อัตราจ้างทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นครูอัตราจ้าง ครูธุรการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง และตำแหน่งอื่นๆ ทุกตำแหน่ง
เริ่มกังวลแล้วว่าจะได้รับการจ้างต่อในปีงบประมาณ 2558
หรือไม่ผมเคยเรียนให้น้องๆ ทราบแล้ว สารฉบับก่อนๆ ว่า สพฐ.
ขอตั้งงบประมาณปี 2558 ครบทุกตำแหน่งเลยครับ
นอกจากนั้นยังขอตั้งอัตราครูธุรการเพิ่มอีก 3,000 อัตรา
นักการภารโรงสำหรับโรงเรียนที่ไม่เคยมีนักการภารโรง 3,000 กว่าอัตรา
และทดแทนภารโรงที่เกษียณอีก 200 กว่าอัตรา ณ เวลานี้ครูธุรการ
และนักการภารโรงที่ขอเพิ่มและทดแทนภารโรงที่เกษียณ ถูกตัดไปแล้วครับ
อย่างไรก็ตาม สพฐ.ก็ยังไม่ละความพยายาม
กำลังหาทางให้ได้อัตรากำลังดังกล่าวกลับคืนมาอาจทำโดยการขอแปรญัตติหรือเสนอ
ของบกลางจากคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

advertisement

ที่มา : สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับสุดท้าย

advertisement